Bezpieczne światło w Super Plasma - JCH33

Bezpieczne światło w Super Plasma - JCH33 Opublikowany:29.09.2019 13:16:40

Światło wykorzystywane w Maszynie Plazmowej ma bardzo szerokie spektrum emisji tj. 280 nm - 8000 nm. Synergicznie emituje trzy pasma światła (promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie widzialne oraz promieniowanie podczerwone) w jednym czasie co w połączeniu ze światłem plazmowym generowanym ze specjalnych elektrod węglowych daje wyjątkowe możliwości leczenia z którymi żadne urządzenie do tej pory nie potrafiło sobie poradzić.